Διεύθυνση:Καρδίτσας 25, Χαλάνδρι 15231, Αττικής
Κατηγορία:Διεθνείς Μεταφορές
Τηλέφωνα:2106775959