Εικονική Περιήγηση στo Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε απο την www.anakalypse.gr
Κατηγορίας Επιχείρησης Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Κατηγορία: Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ )
Διεύθυνση Επιχείρησης Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Διεύθυνση:Αβέρωφ 34Α, Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλέφωνο Επιχείρησης Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Τηλέφωνο: 2102587387
Ιστοσελίδα Τεχνική Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Α.Ε Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Website:

 

Εικονική Περιήγηση στo ΙΕΚΕΠ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ απο την www.anakalypse.gr
Κατηγορίας Επιχείρησης ΙΕΚΕΠ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Κατηγορία: Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ )
Διεύθυνση Επιχείρησης ΙΕΚΕΠ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Διεύθυνση:Αβέρωφ Γεωργίου 34, Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλέφωνο Επιχείρησης ΙΕΚΕΠ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Τηλέφωνο: 2102586970

 

Εικονική Περιήγηση στo 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική απο την www.anakalypse.gr
Κατηγορίας Επιχείρησης 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Κατηγορία: Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ )
Διεύθυνση Επιχείρησης 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Διεύθυνση:Γκινοσάτη 88A, Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλέφωνο Επιχείρησης 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Τηλέφωνο: 2106230444, 2111064600
Ιστοσελίδα 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Κέντρo Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) www.anakalypse.gr Website: