Εικονική Περιήγηση στo ΤΕΧΝΗ Α.Ε. απο την www.anakalypse.gr
Κατηγορίας Επιχείρησης ΤΕΧΝΗ Α.Ε. Διαφημιστικά Αντικείμενα,  Διαφημιστικά Δώρα Είδη Δώρων Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδοτικές Εταιρείες Χάρτες  www.anakalypse.gr Κατηγορία: Διαφημιστικά Αντικείμενα, Διαφημιστικά Δώρα, Είδη Δώρων, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδοτικές Εταιρείες, Χάρτες
Διεύθυνση Επιχείρησης ΤΕΧΝΗ Α.Ε. Διαφημιστικά Αντικείμενα,  Διαφημιστικά Δώρα Είδη Δώρων Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδοτικές Εταιρείες Χάρτες  www.anakalypse.gr Διεύθυνση:Νίσιζα, Καρελάς Κρωπία (Κορωπί) Αττικής
Τηλέφωνο Επιχείρησης ΤΕΧΝΗ Α.Ε. Διαφημιστικά Αντικείμενα,  Διαφημιστικά Δώρα Είδη Δώρων Εκδοτικοί Οίκοι, Εκδοτικές Εταιρείες Χάρτες  www.anakalypse.gr Τηλέφωνο: 2106028933