Διεύθυνση: Μονεμβασιά , Λακωνίας
Κατηγορία:Ξενοδοχείο
Τηλέφωνα:2732063007 - 8
FAX:2732063009
E-mail: info@bastionemalvasia.gr
Website:bastionemalvasia.gr