Διεύθυνση:Ερεχθείου 6, Άλιμος 17455, Αττικής
Κατηγορία:Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό
Τηλέφωνα:2109816523, 2109850112, 219831229
FAX:2109839269
E-mail: maliaras@maliaras.gr
Website:www.maliaras.gr

Περιγραφή

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα - Νηπιαγωγείο Δημοτικό


Τα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα στοχεύουν στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών δυνάμεων των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουν αυριανούς πολίτες που να διακατέχονται από πίστη στην Πατρίδα και από αγάπη και σεβασμό προς τον Συνάνθρωπο. Πάγια επιδίωξη Νέων Εκπαιδευτηρίων είναι η διαπαιδαγώγηση μαθητών και μαθητριών με ολοκληρωμένες γνώσεις και συγκροτημένη προσωπικότητα, με χαρακτήρα ηθικό, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής και ατομικής ευθύνης και αυτοπειθαρχίας, με βαθειά πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια, υψηλό και ελεύθερο φρόνημα.


Βασική επιδίωξη του Σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, αλλά και να καλλιεργήσει την ευαισθησία τους εμπλουτίζοντας τον ψυχικό τους κόσμο με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες, σύμφωνες με τις αιώνιες αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού.
Τέλος, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση υγιών σωμάτων, ικανών να στηρίξουν σκέψη καθαρή και δημιουργική. Για να πετύχει τους στόχους του, το Σχολείο μετέρχεται τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της σύγχρονης και μελλοντικής απαιτητικής κοινωνίας.Τα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα είναι ένα από τα παλαιότερα ιδιωτικά σχολεία των Νοτίων Προαστίων. Ιδρύθηκαν το 1957 από τους εκπαιδευτικούς Γεώργιο και Άρτεμη Μαλλιάρα στο Παλαιό Φάληρο και από το 1978 έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια στον Άλιμο.