Διεύθυνση:Επιμενίδου 15, Ηράκλειο 71202, Ηρακλείου
Κατηγορία:Εστιατόριο
Τηλέφωνα:2810334959
FAX:2810334958
E-mail:
Website: