Διεύθυνση: Βόλος 58200, Μαγνησίας
Κατηγορία:Ξενοδοχείο
Περιοχή:Πήλιο, Αγία Τριάδα, Άνω Βόλος
Τηλέφωνα:2421049844
Κινητά Τηλέφωνα:6947898010
FAX:2421049844
Website: