Διεύθυνση:Αριστογείτονος 15, Αθήνα 10552, Αττικής
Κατηγορία:Ξενοδοχείο
Περιοχή:Μοναστηράκι
Τηλέφωνα:2103222706, 2103211770
FAX:2103211800
E-mail: