Διεύθυνση:Καννελοπούλου 1, Ελευσίνα , Αττικής
Κατηγορία:Αξιοθέατο
Τηλέφωνα:210 5565613-607, 210 5537100
E-mail: info@aisxylia.gr
Website:www.aisxylia.gr

Περιγραφή