Διεύθυνση:Φίλωνος 39, Πειραιάς 18531, Αττικής
Κατηγορία:Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΙΕΚ)
Τηλέφωνα:2104120714
FAX:2104178881
E-mail: info@xinis.com
Website:www.iek-xini.edu.gr