Διεύθυνση:ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 170, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ
Τηλέφωνα:2105247129