Διεύθυνση:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 9, Ανάβυσσος 19013, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Κατάστημα Κινητής Τηλεφωνίας
Τηλέφωνα:2291068770