Διεύθυνση:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 109, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Κρασί
Τηλέφωνα:2107621984
FAX:2107622936