Διεύθυνση:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΑΙΓΑΙΟΥ Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Κάβα Ποτών
Τηλέφωνα:2108049511