Διεύθυνση:ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2, Ανάβυσσος 19013, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ
Τηλέφωνα:22910205803