Διεύθυνση:ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 114, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία: Αντιπροσωπείες - Εισαγωγέας, Εξαγωγέας, Βιοτεχνία Ενδυμάτων, Κατάστημα Ρούχων
Τηλέφωνα:2106633188