Διεύθυνση:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ