Διεύθυνση:ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 378, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Λευκά Είδη, Προικός Είδη
Τηλέφωνα:2106007906