Διεύθυνση:2 ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Θ. 182, Παιανία 19002, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ
Τηλέφωνα:2105319843
FAX:2103640826