Διεύθυνση:ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 289, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Υποδήματα, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ, Κατάστημα Ρούχων
Τηλέφωνα:2107645973