Διεύθυνση:ΒΑΚΧΟΥ 14, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ενδυμάτων Είδη, Ενδυμάτων Αξεσουάρ
Τηλέφωνα:6934324299
Κινητά Τηλέφωνα:6934324299