Διεύθυνση:ΣΕΡΙΦΟΥ 14, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ανυψωτικά Μηχανήματα
Τηλέφωνα:2109631782