Διεύθυνση:Θερμοπυλών 4, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα, Ηλεκτρονικά (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106510183