Διεύθυνση:Ρουπάκι Ασπρόπυργος 19009, Αττικής
Κατηγορία:Ξυλουργικές Εργασίες, Έπιπλα, Κατάστημα Επίπλων
Τηλέφωνα:2106634943
FAX:2106025670
E-mail:
Website: