Διεύθυνση:Λεωφ. Λαυρίου 102, Παιανία 19002, Αττικής
Κατηγορία:Μηχανήματα Καθαρισμού
Τηλέφωνα:2106646518
FAX:2106646515
E-mail: