Διεύθυνση:Λεωφόρος Μεσογείων 465Α, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Μεσιτικό Γραφείο, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
Τηλέφωνα:2106083847
FAX:2106012731