Διεύθυνση:ΑΤΤΙΚΗΣ 8, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Έπιπλα Κουζίνας
Τηλέφωνα:6985016667