Διεύθυνση:Δ.ΡΑΛΛΗ 1, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Χειρουργός
Τηλέφωνα:2106001803
FAX:2106001803