Διεύθυνση:ΧΙΟΥ 80, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Οικοδομικά Υλικά, Οικοδομικά Εργαλεία
Τηλέφωνα:2108044787
FAX:2108031507