Διεύθυνση:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 109 & ΑΡΙΩΝΟΣ Αρτέμιδα (τ. Λούτσας) 19016, Αττικής
Κατηγορία:Αντικείμενα & Έργα Τέχνης
Τηλέφωνα:2294066735