Διεύθυνση:ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 13, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Αντικείμενα & Έργα Τέχνης
Τηλέφωνα:2106082774