Διεύθυνση:ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΛΕΠΟΥΡΙ Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Διαφημιστική Εταιρεία
Τηλέφωνα:2106626121