Διεύθυνση:ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 26, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ζάχαρη
Τηλέφωνα:2106664800