Διεύθυνση:ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΚΑΡΠΙΖΑ 6, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ζωοτροφές, Πτηνοτροφές, Ιχθυοτροφές
Τηλέφωνα:6984254552