Διεύθυνση:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 230, Γέρακας 15344, Αττικής
Κατηγορία:Ζωοτροφές, Πτηνοτροφές, Ιχθυοτροφές
Τηλέφωνα:2106612593