Διεύθυνση:ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ ΘΕΣΗ ΧΟΥΣΜΙΖΑ Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ζωοτροφές, Πτηνοτροφές, Ιχθυοτροφές
Τηλέφωνα:2106082104
FAX:2106082106
E-mail: