Διεύθυνση:ΠΑΤΗΜΑ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ζωοτροφές, Πτηνοτροφές, Ιχθυοτροφές
Τηλέφωνα:2291037495