Διεύθυνση:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6Α Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106002272