Διεύθυνση:ΚΑΝΑΡΗ 61, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106017249