Διεύθυνση:ΕΡΧΕΙΑΣ Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Software, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106640161
FAX:2106643919