Διεύθυνση:Ευκαλύπτων 5, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106081416
FAX:2106398566
E-mail: