Διεύθυνση:ΗΠΕΙΡΟΥ 2, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Software, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106513040
FAX:2103612820