Διεύθυνση:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 4, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή), Ηλεκτρικά Είδη, Ηλεκτρικά Υλικά, Ηλεκτρονικά (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106544918