Διεύθυνση:Λεωφ. Κατοσουλίου Μαραθώνας 19007, Αττικής
Κατηγορία:Επισκευές & Συντήρηση Ηλεκτρικών Συσκευών Οικιακής Χρήσης
Τηλέφωνα:2294067239