Διεύθυνση:ΥΑΚΙΝΘΟΥ 14, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρικά Είδη, Ηλεκτρικά Υλικά
Τηλέφωνα:2106083941
FAX:2106083941
E-mail: