Διεύθυνση:ΔΑΒΑΚΗ 4, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106623646