Διεύθυνση:Αγ. Ιωάννου 24, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικά (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106001706
FAX:2106012451
E-mail: