Διεύθυνση:ΝΥΜΦΩΝ 57, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2106544401