Διεύθυνση:ΚΟΡΙΝΘΟΥ Μαρκόπουλο Μεσογαίας 19003, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2299078100
FAX:2299078102