Διεύθυνση:ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2, Γέρακας 15344, Αττικής
Κατηγορία:Πρακτορεία Εφημερίδων
Τηλέφωνα:2104934732
FAX:2106616050